登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

王老师小语工作室

文字教学,扎实展现魅力;情感熏陶,无痕彰显智慧。

 
 
 

日志

 
 

普通话中最容易读错的字音20090423  

2009-04-26 21:54:08|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

(jiǒng)  (náng)  ()  (liǎn)  ()  (chěng)  ()  (xuǎn)  (biē)  (chè)  ()  (qiā)  ()  (chōng)  (xún)(shuān)  (lǒng)  (ǒu)  (yǒu)  (cuō)  (mǐn)  ()  ()  ()  (yuè)  (yǒng)  ()  (zhù)  (chuāng)  ()  (xūn)  (fān)  ()  (jiǒng)  ()  ()  (mǐn)  (kāng)  (chuō)  (diāo)  (yuàn)  ()  (yuē)  (miè)  (tún) (diān)  (xián)  (rǎo)  (wèng)  (dūn)  ()  (huái)  ()  (jīng)  (fén)  (ài)  (quàn)  (līn)  ()  (zhuó)  (cèng)  (juàn)  (zhòng)  (dòu)  ()  (téng)  (zhǔ)  (cháng)  (còu)  ()  (qiú)  (kuò)  (sòng)  ()(zàn)  ()  (dàng)  (liè)  (yáo)  (shù)  (biāo)  (bàng)  (sāo)  (chà)  (gǎn)  ()  (sōu)  ()  ()

 

(piě)  (shù)  (biāo)  ()  (wān)  (sào)  (sāi)  (kào)  (yòu)  (jiǒng)  (piǎo)  (zhuài)  (zàn)  (bàng) (xuǎn)  (dāng)  (xíng)  ()  ()  (jiǎn)  (bàng)  (ǒu)  (kuàng)  (máng)  (jiǎo)  (qiā)  (qīng)  (lūn)  ()  (píng)  (qiāo)  (mèn)  (méi)  (xié)  (āo)  (kōu)  (zào)  (lào)  (xiàng)  (záo)  (nuó)  () (yáo)  (jiē)  (xūn)  (xué)  (rào)  (qué)  ()  (liè)  (tuǒ)  (qiān)  (dàng)  (cèng)  (chà)  (něi)   ()  ()  (bēng)  (chēng)  (bìng)  (hǒng)  (xián)  ()  (juè)  ()  ()  (huá)  (dài)  ()  (kuà)  ()  ()  (nǐng)  ()  (cán)  (fān)  (gǎn)  ()  (zhuó)  (mǎo)  (liǔ)  ()  (niān)  (zhá)  (niè) ()  ()  (yóu)  (bǐng)  (līn)  (zhè)  ()  ()  (qiāo)  (xiǎng)  (zhēn)  (chún)

  评论这张
 
阅读(343)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018